Tag Archives: báo giá cửa cuốn úc

Cửa cuốn Úc hiện đại

Cửa cuốn Úc hiện đại

Thông tin: Cửa 2 trong 1: Có hai chức năng mở cửa tự động hay bằng tay nhẹ nhàng, nhanh chóng trong cùng một cửa. Chống dò tần số mở cửa: Công nghệ “Advance Rolling Code” làm cho mã số