Tag Archives: cửa cuốn đức

Cửa cuốn công nghệ Đức cao cấp

Cửa cuốn công nghệ Đức cao cấp

Kiểu lỗ thoáng * Có nhiều hình dáng lỗ thoáng khách nhau tuỳ thuộc vào ý thích của khách hàng như: Hình Ô VAN, hình thang, hình thoi, lỗ thoáng được thiết kế với kích thước thích hợp đảm bảo