Tag Archives: cửa đài loan

Cửa cuốn Đài Loan giá tốt

Cửa cuốn Đài Loan giá tốt

Quy trình lắp đặt: Bước 1: thợ lắp đặt đo đạc lại lần cuối trước khi tiến hành lắp đặt cửa xếp đài loan. Bước 2: Lắp U treo cửa xếp đài loan, đảm bảo độ cân bằng thanh U

Cửa cuốn chất lượng giá rẻ

Cửa cuốn chất lượng giá rẻ

Lưu ý khi mua và sử dụng cửa cuốn: – Chẳng may mất chìa khóa điện tử cửa cuốn (điều khiển cửa cuốn) thì khá phức tạp, phải đánh lại chìa khóa mới và còn phụ thuộc vào từng loại