Tag Archives: đại lý cửa đài loan

Cửa cuốn Đài Loan giá tốt

Cửa cuốn Đài Loan giá tốt

Quy trình lắp đặt: Bước 1: thợ lắp đặt đo đạc lại lần cuối trước khi tiến hành lắp đặt cửa xếp đài loan. Bước 2: Lắp U treo cửa xếp đài loan, đảm bảo độ cân bằng thanh U