Tag Archives: hình ảnh cửa kéo trung quốc

Cửa kéo U

Cửa kéo U

Quy cách và độ dày: - U: Tole mạ màu d= 1mm - Lá tole mạ màu khồ 85mm, d= 0.4mm. - Nhíp: Biên dạng bao gồm nhiều mẫu từ M 01 đến M 08. - Lá cách máng 45cm,